Dog Napkins

  • Set of 20 napkins
  • Paper
  • 6.5x 5.5 inches