Faye Bundle

  • Large Blush Plates (8 plates)
  • Small Mint Stripe Plates (8 plates) 
  • Mint Stripe Dinner Napkins (20 napkins)
  • Lilac Cocktail Napkins (20 napkins)
  • Lilac Cups (8 cups)