Striped Cloth Napkins

Tuileries Rainbow Stripe Napkin

20 x 20"

100% Cotton